CBD mot KOL, Astma, Lunginflammation

ASTMA

Studier om CBD mot astma har funnit att CBD-olja har en enorm potential mot kronisk astma, allergisk astma och andra luftvägs- och lungsjukdomar. Olja med CBD, som kan konsumeras oralt eller via kroppens många körtlar, kan därmed bidra till att förbättra livskvaliteten för personer med astma. Men vilken verkan har egentligen CBD mot astma?

Astma är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som härrör från inflammation i den vävnad som styr andningen. Om vävnaden i luftvägarna blir för irriterad och svullen kan en sådan inflammation förhindra luftflödet till lungorna. Det är luftvägarnas inflammatoriska tillstånd som gör att musklerna drar ihop sig, så att både inandning och utandning försvåras. Eftersom immunsystemet överreagerar mot något som det uppfattar som ett hot (men som kanske bara är en löptur) kan det vara svårt för astmatiker att leva ett helt normalt liv. De måste ständigt vara försiktiga och akta sig för saker som kan provocera ett anfall.

CBD är ett lovande behandlingsalternativ mot astma enligt modern forskning. CBD blockerar immunsystemets överproduktion av cytokiner, som skapar en svullnad i luftvägarna och kan provocera fram en astmaattack. På detta sätt kan CBD blockera en astmaattack genom en aktivering av det endocannabinoida systemet.

Vi består av en mängd receptorer som är gjorda för att ta emot signaler från vår kropp, hjärna eller från de mediciner som vi tar. Många sådana receptorer är direkt kopplade till vårt endocannabinoida system, som bland annat balanserar vårt immunförsvar.

Om det endocannabinoida systemet är ur balans finns det en större risk att vårt immunförsvar överreagerar på “hot” och producerar mer cytokiner än vad som krävs. När vi konsumerar CBD som oljedroppar går det in direkt i vårt endocannabinoida system. CBD gör kroppens endocannabinoidreceptorer känsligare för de signalsubstanser som skickas av immunsystemet. På så sätt skapar dropparna en balans i det endocannabinoida systemet, och därmed även i immunsystemet. Av den anledningen kan CBD-olja lindra astmasymtom genom att balansera det endocannabinoida systemet och därmed se till att immunsystemet inte producerar för många cytokiner, som vid en astmaattack.

LUNGINFLAMMATION

Eftersom CBD saktar ner immunsvarets försök att orsaka svullnad och skador i luftvägarna, kan CBD även potentiellt användas för att lindra lunginflammation. Lunginflammation orsakas av en alltför hög nivå av bakterier i kroppen, främst den så kallade pneumokocken, en typ av streptokockbakterie.

En ny forskningsstudie har visat att CBD är ett effektivt antibiotikum mot gram-positiva bakterier, såsom streptokocker. CBD är således naturligt kapabelt att bekämpa streptokocker. CBD har visat sig vara särskilt effektivt för att störa bakterietillväxten som leder till infektioner som exempelvis lunginflammation.

KOL

Det finns många KOL-patienter som använder CBD mot KOL. Studier kan inte fastställa direkt att CBD botar eller förbättrar utsikterna för KOL. Men eftersom CBD både tar bort svullnad i luftvägarna, gör att nervsystemet slappnar av och ger ett mentalt lugn hos personer med KOL, finns det många anledningar till att patienter använder CBD för att minska obehaget i samband med sjukdomen.

Varukorg
Search